Sedeki Gerdu

Photo: From Baraksich
Photo: From Baraksich


Sedeki Mazuri Cha Barr
Sedeki Mazuri Cha Har
Sedeki Mazur Ashar
Sedeki Montebello Zerfa
Sedeki Mazuri Ashar
Sedeki Montebello Zerfa
Sedeki Orno
Sedeki Falu
Sedeki Mazuri Vaz
Simand Montebello Gale Winds
Sedeki Orno
Sedeki Falu
Sedeki Mazuri Vaz
Simand Montebello Gale Winds


Born:
1994-12-01
Colour:
Black fringed fawn
Sex:
Dog
Titles:
-
Working Qualifications:
-
Offspring:

Barakisch Maheen Waqidi (d)
Barakisch Mandana Wegar (b)
Barakisch Mansooreh Wallah (d)
Barakisch Mehrzad Wadd (d)
Barakisch Mo'annas Wudije (b)
Barakisch Montaxab Wida (b)

Xass Farah Candy (b)
Xass Farah Caq (d)
Xass Farah Cera (b)
Xass Farah Cire (d)
Xass Farah Cleopatra (b)
Xass Farah Cyrus (d)

Other:
-
Breeder:
Don Wieden & Frank Farrar, England
Owner:
Elisabeth Andersson, Markaryd
Homepage: